Stichting HelMondiaal

"Platform voor ontwikkelingssamenwerking in Helmond"

 

doel1 doel2 doel3 doel4 doel5 doel6

doel7 doel8 doel9 doel10 doel11 doel12

doel13 doel14 doel15 doel16 doel17 doel18

 

 
Doelstelling van de stichting Helmondiaal:

Te fungeren als platform voor ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties in de gemeente Helmond, teneinde te komen tot samenwerking tussen bedoelde organisaties en de bevordering van mondiale bewustwording van de inwoners van de gemeente Helmond.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voor aangesloten organisaties overlegsituaties te creeren, themabijeenkomsten te initieren en evenementen gericht op informatie overdracht en bewustwording te organiseren. 

Stichting HelMondiaal is tevens "Ambassadeur voor de Vrede" voor Helmond vanuit PAX.

Het programma Mondiaal Helmond 2016-2018:

Wat gaan we doen:

  • Doel 4  Sturing op onderwijs en daaraan te koppelen vorming
  • Doel 6  Sturing op watervoorzieningen
  • Doel 8  Bevorderen van de koppeling tussen handel en ontwikkelingshulp
  • Bevorderen dat Duurzame ontwikkeling Doelstellingen onderdeel uit maken van gemeentelijke beleidsopvattingen


Bestuursleden

Dhr L.J.B. Gruijters - voorzitter 
VACATURE - secretaris 
Mvr. H.J.M. van Asten-Wennekers - penningmeester 
Dhr. J. Hendriks (gemeente Helmond) - adviseur